Các đề xuất nhắm hạn chế nhà siêu mỏng sẽ được rút lại

Đăng lúc 23:40:45 03/05/2020

Theo dự thảo lần thứ 8 Luật quy hoạch đô thành được Bộ kiến thiết xây dựng ra mắt hôm qua 15.7, Ban soạn thảo đã rút lại các đề xuất nhằm mục đích có hạn nhà "siêu mỏng mảnh, siêu méo".

Theo dự thảo lần thứ 8 Luật quy hoạch đô thành được Bộ kiến thiết xây dựng ra mắt hôm qua 15.7, Ban soạn thảo đã rút lại các đề xuất nhằm mục đích có hạn nhà "siêu mỏng mảnh, siêu méo".\

>>>mua bán nhà đất Bình Định điểm đến mới cho các nhà đầu tư

cụ thể đã không còn chính sách "Đối với những thửa khu đất cũng như dự án công trình bên trên thửa khu đất có diện tích bé nhiều hơn 15m2, nhà nước không bồi thường bằng vùng đất hay khu công trình mà chỉ bồi thường bằng tiền". Dự thảo lần đó cũng dỡ bỏ quy định "Không cấp thủ tục phép xây dựng mới hay cải tạo giải phóng và mở rộng diện tích cho những công trình trên các thửa khu đất có diện tích S nhỏ hơn 15m2. Nhà nước khuyến khích việc sáp nhập các thửa khu đất xuất hiện diện tích S nhỏ trong đô thị vào các thửa sát bên dưới toàn bộ hình thức được pháp luật được cho phép...".\

>>>Xem thêm: http://imuabanbds.bravesites.com/entries/general/thu-thuong-dua-ra-quyet-dinh-giu-nguyen-so-do-va-so-hong

sở dĩ bảo vệ khoảng không kiến trúc ở những trục đường đô thị, Bộ gây dựng chỉ đưa ra yêu cầu chung rằng đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500 các trục đường phải đảm bảo khai thác hiệu suất cao vùng đất phía 2 bên đường; nghiên cứu và điều tra khoảng không kiến trúc, hình khối khu công trình, khoảng lùi của các công trình rõ ràng và cụ thể, đảm bảo tăng tốc tính chỉnh thể và đặc thù của khu vực.

Xem thêm: http://imuabanbds.mystrikingly.com/blog/b-t-d-ng-s-n-ha-n-i-l-i-nong-len

Địa chỉ